Csopak-Paloznak Horgászegyesület


Segélykérés!!!

Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság

SEGÉLYHÍVÓ: 1817
Siófoki központi diszpécser 0-24 órás ügyelet: +36 84/310-712
Balatonfüredi Rendőrőrs +36 87/342-680

Balatoni Vizimentők   Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata

+36 30 38 38 383

 

 

 

 


CSÓNAKÁZÓK, SZÖRFÖSÖK FIGYELMÉBE!

· Csónakot és vízi sporteszközt az vezethet, aki: 14. életévét betöltötte,úszni tud,a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik,ismeri a 27/1993. (IX.23.) KHVM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat rendelkezéseit és az igénybe vett vízterület sajátosságait. Ha több személy tartózkodik a csónakban, indulás előtt vezetőt kell kijelölni.

Csónakkal és vízi sporteszközzel a parttól vagy más kikötőhelyről elindulni, és menetirányt változtatni akkor szabad, ha az a vízi közlekedés más résztvevőit nem zavarja.

A csónak és a vízi sporteszközök kötelező felszerelése:

· A vízi sporteszköz alapfelszerelését a hajózási hatóság a típusjóváhagyáskor vagy az üzembe helyezéskor állapítja meg.
· A kedvtelési célból 2002. június 30. napján már üzemben tartott csónak kötelező felszerelése:
a)
legalább 2 liter űrméretű kézi vízmerő eszköz (szapoly),
b)
a csónak típusának megfelelő evező,
c) kikötésre alkalmas, minimálisan 5 méter hosszúságú és megfelelő állapotú lánc vagy kötél,
d) fehér fényű jelzőlámpa,
e)
mentőmellény, ha a csónakban úszni nem tudó személy tartózkodik,
f) a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó tábla, amelyet a csónaktesten jól látható helyen, tartósan rögzítve kell elhelyezni,
g)
8A, 34B oltásteljesítménnyel rendelkező tűzoltó készülék, amennyiben a csónakban tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállítanak.

· A csónak vagy a vízi sporteszköz vezetője köteles gondoskodni arról, hogy induláskor a csónak rendelkezzen az üzemeltetéshez szükséges felszereléssel és műszakilag megfelelő állapotban legyen. A csónakot indulás előtt vízteleníteni kell.

· Menetben levő csónakot vagy vízi sporteszközt (fürdés céljából is) csak a vezető engedélyével szabad elhagyni. A vízi járművet elhagyó fürdőzőt mindaddig követni kell, amíg az nincs teljes biztonságban. A csónakban tartózkodó úszni nem tudó személy köteles mentőmellényt viselni.
· Fürdésre – vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú bójákkal – kijelölt vízterületen vízi járművel közlekedni akkor szabad, ha a hajó telephelye (kikötőhelye) erre a vízterületre esik, vagy ha ezen a területen engedéllyel vízi munkát végez.

Ilyen esetben a hajó a legkisebb biztonságos sebességgel, a legrövidebb idő alatt köteles a vízterületen áthaladni.
· Sport- és kedvtelési célú vízi jármű bérbeadása esetén a bérbeadó felel vízi járműve hajózásra alkalmas állapotáért. A bérbeadó vagy az általa megbízott személy köteles a bérlő (igénybe vevő) nyilatkozatát beszerezni arról, hogy az tud úszni, ismeri a hajózás szabályait, továbbá az azonosító adatokkal megjelölt vízi járművet, valamint a szükséges mentőeszköz(öke)t átvette.

· A bérbe adott vízi járműről, ha annak vezetése képesítéshez kötött, a bérbeadó vagy megbízottja köteles naplót vezetni. Ebbe be kell jegyezni a vízi jármű nyilvántartási számát vagy azonosító jelét, az igénybevétel kezdetét és végét, valamint a bérlő személyi adatait (név, lakcím, személyi igazolvány- vagy útlevélszám, hajózási képesítés megnevezése, száma, érvényessége).
· Tilos minden vízi sporteszköz használata: a fürdésre kijelölt vízterületen (kivéve az elindulást és kikötést), valamint a parttól 1500 m-nél távolabb eső vízterületen. Csónak is csak a parttól számított legfeljebb 1500 m széles vízterületen közlekedhet.
· A Balatonon belsőégésű motorral hajtott csónakot és vízi sporteszközt üzemeltetni tilos!


A BALESETEK ÉS VÍZBEFULLADÁSOK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN FOGADJÁK MEG TANÁCSAINKAT

· Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.
· A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékszerek után ne ússzanak, mert az életüket veszélyeztetik, ha mégis megteszik és elsodródnak, maradjanak a felfújható eszközön vagy fürdőeszközön míg a segítség megérkezik, és ne hagyják el azt.
· A fürdés vagy vízi jármű használata előtt szeszesitalt, alkoholt vagy más hasonló szert ( kábító vagy pszichotróp hatású anyagok ) ne fogyasszanak.
· Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni, fürdeni.
· Gumimatraccal, gumicsónakkal, vagy vízibiciklivel nem menjenek ismeretlen vízterületre, vagy olyan mélyvízre, ahol nem tudják annak mélységét.
· Felhevült testtel ne ugorjanak vízbe, és gumimatracon vagy gumicsónakon a vízen ne aludjanak el.

JÓ IDŐT, KELLEMES PIHENÉST KÍVÁN:
A BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

http://www.police.hu/

Kivonat a Magyar Közlönyben  közzétett 27/1993. (IX.23.) KHVM rendeletből.